Bể lún sọ

Bể lún sọ

Bể lún sọ là tổn thương hay gặp trong chấn thương sọ não. Bể lún sọ có thể gặp ở bất cứ vị trí nào trên xương sọ, có thể là bể lún vùng đính, vùng trán, vùng chẩm, thái dương hay là vỡ sàn sọ. Nguyên nhân thường gặp nhất của bể lún sọ